Апробація моделі змішаного навчання на заняттях з клінічної біохімії

Доценти кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії (Гребеник Л.І., Прімова Л.О., Чорна І.В., Іншина Н.М.) розпочали роботу з впровадження моделі змішаного навчання на курсі клінічної біохімії (http://exp.sumdu.edu.ua/).

Модель, яку запропонували викладачі, є дійсно змішаним навчанням як з точки зору використання різних педагогічних підходів, так і як методика ефективної реалізації можливостей дистанційного навчання під час підготовки студентів до практичних занять.

Запропонована педагогічна технологія базується на можливості використання електронних ресурсів – інтернет-платформ СумДУ (https://ocw.sumdu.edu.ua/ та https://mix.sumdu.edu.ua/). Проведення практичних занять з клінічної біохімії передбачає впровадження основної ідеї кейс-методу з представленням результатів підготовки до заняття з використанням елементів едьютейнмента шляхом рольового перерозподілу студентів на групи «Доповідач», «Опонент», «Рецензент».

Змішане навчання – це командний вид діяльності, який поєднує роботу вдома (студенти відчувають зворотній зв’язок із тьютором) та в аудиторії (студенти повинні бути готові висловлювати свою думку й відповідати на додаткові запитання своїх одногрупників та мають можливість виразити себе у різних «ролях»).

Своїми враженнями поділилися студенти групи ЛС-421, які стали першими, хто апробував модель змішаного навчання при вивченні курсу клінічної біохімії: «Це було цікаво, пізнавально, по-новому. Вже з першої хвилини пари починалася інтрига… «Доповідач», «Опонент», «Рецензент»…Ким ти будеш сьогодні? Вдома при підготовці до практичного заняття ми не знали, яку «роль» кожен з нас буде «грати» на практичному занятті при представленні результатів своєї підготовки. Завжди є бажання бути кращим. Саме тому електронні ресурси допомагали нам швидше наблизитись до бажаного результату. Даний вид практичних занять зміг зацікавити, змусив з іншого боку «подивитися» на клінічну біохімію – дав змогу з практичної точки зору нашої майбутньої професії зрозуміти необхідність ефективного використання теоретичних знань з предмету відповідно до конкретних клінічних ситуацій (кейсів)» (староста групи ЛС-421 Рудика О.) .

Всіх, хто бажає відчути атмосферу нової ідеї, запрошуємо на практичні заняття з клінічної біохімії, розклад яких розміщено у «Календарі Подій» на сайті Експерименту з апробації змішаного навчання» (http://exp.sumdu.edu.ua/#calendar).