Навчально-методичні матеріали

Список навчально-методичних посібників, монографій та іншої літератури, що розроблена викладачами кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії PDF Друк e-mail

 

Біологічна хімія та клінічна біохімія

 1. Біологічна хімія. Практичні заняття : навч.-метод. посіб.: у 2-х ч. Ч.1 / Л. О. Прімова, Л. І. Гребеник, І. Ю. Висоцький. — Суми : СумДУ, 2013. — 193 с. - Гриф МОН. (електронне видання - завантажити) (Кількість примірників - 20).
 2. Біологічна хімія. Практичні заняття : навч.-метод. посіб.: у 2-х ч. Ч.2 / Л. О. Прімова, Л. І. Гребеник, І. Ю. Висоцький. — Суми : СумДУ, 2013. — 255 с. - Гриф МОН. (електронне видання - завантажити)  (Кількість примірників - 20).
 3. Методичні вказівки до практичних занять з біологічної хімії для студ. спец. "Стоматологія". Частина 1. - Суми: СумДУ, 2015. (електронне видання - завантажити)
 4. Методичні вказівки до практичних занять з біологічної хімії для студ. спец. "Стоматологія". Частина 2. - Суми : СумДУ, 2015. - 188 с. (електронне видання - завантажити)
 5. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Біологічна хімія» для студентів спеціальності 229 «Громадське здоров’я» / С. А. Гончарова, Л. І. Гребеник, Л. О. Прімова, І. В. Чорна. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 84 с. (електронне видання - завантажити)
 6. Робочий зошит для практичних занять з біологічної хімії. Частина 1 / С. А. Гончарова, Л. І. Гребеник, Л. О. Прімова. - Суми : СумДУ, 2016. (електронне видання - завантажити)
 7. Робочий зошит для практичних занять з біологічної хімії. Частина 2 / С. А. Гончарова, Л. І. Гребеник, Л. О. Прімова. - Суми : СумДУ, 2017. (електронне видання - завантажити)
 8. Крок-1. Біохімія : збірник тестових завдань для студ. спец. 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» денної форми навчання / Н. М. Іншина, Л. І. Гребеник, Л. О. Прімова. — Суми : СумДУ, 2020. — 225 с. (електронне видання - завантажити).
 9. Метаболізм вітамінів і мінеральних речовин : навч. посіб. / Л. О. Прімова, І. Ю. Висоцький. – Суми : СумДУ, 2014. – 256 с. (електронне видання - завантажити)
 10. Іншина, Н.М. Основи молекулярної біології: навч. посіб. / Н.М. Іншина. - Суми: СумДУ, 2019. - 121 с. (електронне видання - завантажити)
 11. Іншина, Н.М. Курс лекцій з біохімії. Розділ "Метаболізм нуклеотидів": навч. посіб. / Н.М. Іншина. - Електронне видання каф. Біофізики, фармакології та біомолекулярної інженерії. - Суми: СумДУ, 2018. - 41 с. (електронне видання - завантажити)
 12. Біохімія нирок, нервової, м'язової та сполучної тканин : курс лекцій з біохімії для студ. спец. 7.110101 денної форми навчання: навч. посіб. / Л. О. Прімова, І. Ю. Висоцький. — Суми : СумДУ, 2013. — 151 с. (електронне видання - завантажити) https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31191 (Кількість примірників - 10).
 13. Чорна І.В., Висоцький І.Ю. Клінічна ензимологія. Ензимодіагностика: навч. посіб. - Суми : СумДУ, 2013. — 243 с. — Гриф МОН. (електронне видання - завантажити) https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30436 (Кількість примірників - 20).
 14. Чорна І.В., Висоцький І.Ю. Структура та функції білків : курс лекцій із біохімії для студ. спец. 7.110101 денної форми навчання. — Суми : СумДУ, 2013. — 72 с. (електронне видання - завантажити) (Кількість примірників - 20).
 15. Гребеник, Л. І., Висоцький І. Ю. Біохімія крові. — Суми : СумДУ, 2011. — 79 с. (електронне видання - завантажити) http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2011/Hrebennyk.%20Biokhimia%20krovi.doc (Кількість примірників - 68)
 16. Гребеник, Л. І., Висоцький І. Ю. Біохімія печінки. — Суми : СумДУ, 2011. — 68 с. (електронне видання - завантажити) http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2011/Hrebennyk.Vusotskyi.doc (Кількість примірників - 68)
 17. Biochemical review questions for Step-1 examination of medical students. Pat 1 / L. A. Primova, L. I. Grebenik, I. V. Chorna, I.Yu. Vysotsky. — Sumy : SumSU, 2010. — 106 p.  (Кількість примірників - 88)
 18. Чорна І.В., Прімова Л.О., Гребеник Л.І., Висоцькии І.Ю. Збірник тестових завдань із клініко-лабораторної діагностики для підготовки студентів до практичних і самостійних занять. - Суми : СумДУ, 2010. - 198 с. (електронне видання - завантажити(Кількість примірників - 62)
 19. Чорна І.В., Висоцький І.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Клініко-лабораторна діагностика. Розділ Біохімічні тести для діагностики захворювань печінки.- Суми: СумДУ, 2010.- 78 с. (електронне видання - завантажити(Кількість примірників - 53)
 20. Metodical recomendation for practical classes. Clinical laboratory diagnostics: for 4-th year full-time students of special subject 07.110101 / L. A. Primova, L. I. Grebenik, I.Yu. Vysotsky. — Sumy : SumSU, 2009. — 200 с. (електронне видання - завантажити) http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2259.doc (Кількість примірників - 89)
 21. Гребеник Л.І., Прімова Л.О., Висоцький І.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з біологічної хімії. Модуль 1. “Загальні закономірності метаболізму”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. (електронне видання - завантажити архів) http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2004.rar (Кількість примірників - 139)
 22. Гребеник Л.І., Прімова Л.О., Висоцький І.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з біологічної хімії. Модуль 2. “Метаболізм вуглеводів, ліпідів та його регуляція”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. (електронне видання - завантажити архів) http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2005.rar (Кількість примірників - 140)
 23. Гребеник Л.І., Прімова Л.О., Висоцький І.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з біологічної хімії. Модуль 2. Частина 1. “Обмін амінокислот. Молекулярна біологія. Біохімія тканин, фізіологічних функцій та міжклітинних комунікацій”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. (електронне видання - завантажити архів) http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=189745 (Кількість примірників - 139)
 24. Прімова Л.О., Гребеник Л.І., Висоцький І.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з біологічної хімії. Модуль 2. Частина 2. “Обмін амінокислот. Молекулярна біологія. Біохімія тканин, фізіологічних функцій та міжклітинних комунікацій”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. (електронне видання - завантажити архів) ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2178.rar (Кількість примірників - 139)
 25. Прімова Л.О., Висоцький І.Ю. Курс лекцій по біохімії. Розділ “Метаболізм ліпідів”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. (електронне видання - завантажити архів) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1198 (Кількість примірників - 88)
 26. Гребеник Л.І., Висоцький І.Ю. Курс лекцій по біохімії. Розділ «Метаболізм амінокислот і нуклеотидів». – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. (електронне видання - завантажитиhttp://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=110974 (Кількість примірників - 118)
 27. Гребеник Л.І., Прімова Л.О., Висоцький І.Ю. Методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії для студентів 2-го курсу спеціальності 07.110101 денної форми навчання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. (електронне видання - завантажити архів) ftp://lib.sumdu.edu.ua/Metod/my33.doc (Кількість примірників - 139)
 28. Гребеник Л. И., Высоцкий И. Ю. Конспект лекций по курсу "Биохимия" "Обмен углеводов". - Сумы: СумГУ, 2005. - 70 с. (електронне видання - завантажити) https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2070 (Кількість примірників - 140)
 29. Гребеник Л. І., Прімова Л.О., Висоцький І. Ю. Збірник тестових завдань з біохімії для підготовки студентів до медичного ліцензійного іспиту "Крок-1" для студентів спеціальності 7.110101 денної форми навчання. - Суми: СумДУ, 2005. (електронне видання - завантажити) (Кількість примірників - 126)
 30. Гребеник Л. І., Прімова Л. О., Висоцький І. Ю. Методичні вказівки до практичних занять з біологічної хімії для студентів 2-го курсу спеціальності 7.110101 денної форми навчання. Частина 1. - Суми: СумДУ, 2004. (електронне видання - завантажити) ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m671.pdf (Кількість примірників - 7)
 31. Гребеник Л. І., Прімова Л. О., Висоцький І. Ю. Методичні вказівки до самостійних занять з біологічної хімії для студентів 2-го курсу спеціальності 7.110101 денної форми навчання. Частина 2. - Суми: СумДУ, 2004. (електронне видання - завантажити) ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m690.pdf (Кількість примірників - 7)
 32. Прімова Л. О., Гребеник Л. І., Висоцький І. Ю. Методичні вказівки до практичних і самостійних робіт з клінічної лабораторної діагностики для студентів 4-го курсу спеціальності 7.110101 денної форми навчання. - Суми: СумДУ, 2004. (електронне видання - завантажити) (Кількість примірників - 136)
 33. Гребеник Л. И., Высоцкий И. Ю. Конспект лекций по курсу "Биохимия" "Молекулярные механизмы наследственности и реализации генетической информации". - Сумы: СумГУ, 2002. - 41 с. Замовити (Кількість примірників - 137)
Фармакологія та клінічна фармакологія
 1. Висоцький І. Ю., Храмова Р. А. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Клінічна фармакологія". Розділ "Засоби, що впливають на серцево-судинну систему". — Суми : СумДУ, 2011. — 87 с. (електронне видання - завантажити) (Кількість примірників - 68)
 2. Methodological instructions for practical training on the topic "Drugs affecting peripheral and central nervous system": for foreign students of speciality "Medical science" / A. A. Kachanova. — Суми : СумДУ, 2011. — 46 с. (електронне видання - завантажити) ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2011/m3078.doc (Кількість примірників - 96)
 3. Drugs affecting central nervous system: course of lectures / I.Yu. Vysotsky, R. A. Chramova, A. A. Kachanova, V. L. Vigunov. — Sumy : Sumy State University, 2010. — 76 c. Замовити (Кількість примірників - 86)
 4. Висоцький І.Ю., Храмова Р.А. Фармакологія : навч. посіб. У 3-х частинах, Ч.1. - Суми : СумДУ, 2009. - 190 с. - 18-35. (електронне видання - завантажити архів) ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/farmokologija1.rar (Кількість примірників - 19)
 5. Висоцький І.Ю., Храмова Р.А. Фармакологія : навч. посіб. У 3-х частинах, Ч.2. - Суми : СумДУ, 2009. - 252 с. - 23-31. (електронне видання - завантажити архів) ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/farmakologija2.rar (Кількість примірників - 19)
 6. Висоцький І.Ю., Храмова Р.А. Фармакологія : навч. посіб. У 3-х частинах, Ч.3. - Суми : СумДУ, 2009. - 232 с. - 21-71. (електронне видання - завантажити архів) ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/farmakologija3.rar (Кількість примірників - 19)
 7. Vysotsky I.Yu., Chramova R.A., Kachanova A.A. Drugs affecting peripheral nervous system (for foreign students being educated in Еnglish). - Sumy: Publishers SumSU, 2009. – 62 p. Замовити (Кількість примірників - 89)
 8. Висоцький І.Ю., Храмова Р.А. Навчальний посібник “Курс лекцій з фармакології”. Розділ “Засоби, що впливають на центральну нервову систему”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. (електронне видання - завантажити архів) ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/Drugs.doc (Кількість примірників - 117)
 9. Висоцький І.Ю., Храмова Р.А., Качанова А.А. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.110101 “Medical Prescription” (for foreign students being educated in English). — Суми : СумДУ, 2008. — 40 с. (електронне видання - завантажити) ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m1873.doc (Кількість примірників - 49)
 10. Висоцький И.Ю., Храмова Р.А. Курс лекцій з фармакології з розділу «Загальна фармакологія». – Суми, СумДУ, 2007. (електронне видання - завантажити) ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1300.doc (Кількість примірників - 112)
 11. Висоцький І. Ю., Храмова Р. А. Курс лекцій з фармакології. Розділ "Протимікробні, противірусні, протипаразитарні та протибластомні засоби": Навчальний посібник. - Суми: СумДУ, 2006. - 105 с. Замовити (Кількість примірників - 85)
 12. І.Ю. Висоцький, Р.А. Храмова, А.А. Качанова. Збірник тестових завдань і відповідей з фармакології для підготовки студентів до медичного ліцензійного іспиту "Крок-1" для студентів спеціальності 7.110101 денної форми навчання. - Суми: СумДУ, 2005. (електронне видання - завантажити) ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2005/m843.pdf (Кількість примірників - 135)
 13. Висоцький І. Ю., Храмова Р. А. Конспект лекцій курсу "Фармакологія" з розділу "Засоби, що впливають на процеси обміну". - Суми: СумДУ, 2005. - 90 с. Замовити (Кількість примірників - 137)
 14. Висоцький І. Ю., Храмова Р. А. Конспект лекцій курсу "Фармакологія" з розділу "Засоби, що впливають на функції виконавчих органів. Частина 1". - Суми: СумДУ, 2004. - 76 с. (електронне видання - завантажити) (Кількість примірників - 109)
 15. Висоцький І. Ю., Храмова Р. А. Конспект лекцій курсу "Фармакологія" з розділу "Засоби, що впливають на функції виконавчих органів. Частина 2". - Суми: СумДУ, 2004. - 64 с. (електронне видання - завантажити) (Кількість примірників - 110)
 16. І.Ю. Висоцький, Р.А. Храмова, А.А. Качанова. Збірник тестових завдань і відповідей з фармакології для підготовки студентів до медичного ліцензійного іспиту "Крок-1" для студентів спеціальності 7.110101 денної форми навчання. - Суми: СумДУ, 2004. (електронне видання - завантажити) (Кількість примірників - 181)
 17. Висоцький І. Ю., Храмова Р. А. Медична рецептура: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. - Суми: СумДУ, 2003. - 111 с. (електронне видання - завантажити) ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2003/m2052.pdf (Кількість примірників - 116)
 18. Висоцький І. Ю., Храмова Р. А. Конспект лекцій з курсу "Фармакологія". Розділ "Засоби, що впливають на центральну нервову систему". - Суми: СумДУ, 2003. - 56 с. Замовити (Кількість примірників - 117)
 19. Висоцький І. Ю., Храмова Р. А. Конспект лекцій з курсу "Фармакологія". Розділ "Засоби, що впливають на еферентну іннервацію". - Суми: СумДУ, 2002. - 63 с. (електронне видання - завантажити) ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2002/bn7.pdf (Кількість примірників - 139)
 20. Висоцький І. Ю., Храмова Р. А. Методичні вказівки до індивідуальних практичних занять з курсу фармакології. Частина 4. - Суми: СумДУ, 2001. Замовити (Кількість примірників - 135)
 21. Висоцький І. Ю., Храмова Р. А. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи з курсу клінічної фармакології. - Суми: СумДУ, 2001. Замовити (Кількість примірників - 119)
 22. Висоцька О. І., Чабан Т. І., Висоцький І. Ю. Методичні рекомендації до практичних занять на тему "Хронічна серцева недостатність. Принципи сучасного лікування" з курсу терапії. - Суми: СумДУ, 2001. Замовити (Кількість примірників - 187)
 23. Висоцька О. І., Чабан Т. І., Висоцький І. Ю. Методичні рекомендації до практичних занять на тему "Гіпертонічна хвороба. Принципи сучасного лікування" з курсу терапії. - Суми: СумДУ, 2001. Замовити (Кількість примірників - 187)
 24. Высоцкий И. Ю., Храмова Р. А. Методические указания для самостоятельной внеаудиторной работы по курсу фармакологии и общей рецептуры. - Сумы: СумГУ, 2000. Замовити (Кількість примірників - 130)
 25. Высоцкий И. Ю., Храмова Р. А. Методические указания к индивидуальным практическим занятиям по курсу фармакологии. Часть 3. - Сумы: СумГУ, 1998. Замовити (Кількість примірників - 179)
 26. Высоцкий И. Ю., Храмова Р. А., Качанова А. А. Методические указания к индивидуальным практическим занятиям по курсу фармакологии. Часть 1. - Сумы: СумГУ, 1996. Замовити (Кількість примірників - 221)
 27. Высоцкий И. Ю., Храмова Р. А., Качанова А. А. Методические указания к индивидуальным практическим занятиям по курсу фармакологии. Часть 2. - Сумы: СумГУ, 1996. Замовити (Кількість примірників - 192)
 28. Высоцкий И. Ю., Вижунов В. Л., Качанова А. А. Методические указания к теме "Противоглистные средства" по курсу "Фармакология". Часть 2. - Сумы: СумГУ, 1995. Замовити (Кількість примірників - 264)
 29. Крутько Б. Т., Высоцкий І. Ю., Гребеник Л. И., Храмова Р. А. Методические указания к практическим занятиям по теме "Витамины" курса биохимии и фармакологии. - Сумы: СумГУ, 1994. Замовити (Кількість примірників - 209)
 30. Высоцкий И. Ю., Храмова Р. А. Методические указания к практическим занятиям по врачебной рецептуре. - Сумы: СумГУ, 1994. Замовити (Кількість примірників - 222)

 

Останнє оновлення (Понеділок, 07 вересня 2020, 10:04)